Hoe breng je een belangrijke boodschap over bij de doelgroep en stimuleer je mensen tot gewenst gedrag? Dit zijn interessante vraagstukken waarbij ik je goed kan adviseren.

Cross-mediaal

Bij verschillende complexe (publieke) organisaties heb ik ervaring opgedaan met het vormgeven en uitzetten van cross-mediale campagnes. Hierbij zette ik gedurende bepaalde periodes een geplande reeks van communicatieve en interactieve activiteiten in via verschillende online- en offline kanalen. Ik ben daarbij innovatief, scherp op de boodschap en ben te typeren als echte co-creator. Als campagnemanager zorg ik altijd voor een sturend en samenhangend karakter van strategie, middelen, content en acties.

testimonial1@2x

Waar kan ik je bij helpen?

Ik kan helpen met het opzetten en vormgeven van jouw communicatiecampagne. Daarbij kan ik je adviseren over de onderlinge samenhang van communicatie-uitingen, timing en beïnvloeding van verschillende deelprojecten. Ook kan ik de uitvoering van het project coördineren en interne en externe partijen aansturen, zodat het gehele proces soepel verloopt en de afgestemde doelstellingen worden behaald.